Biometanizasyon Tesisleri

Biyometanizasyon işlemi , evsel atıkların, hayvansal atıkların, çiftlik atıklarının ve endüstriyel atıklarının içinde bulunan organik orijinli parçalanabilen kısmının havasız ortamda ıslak/kuru şekilde doğal çürüme ortamında hızlı şekilde simüle edilerek gazlaştırma işlemidir. Organik atıkların Biyometanizasyon tesislerinde değerlendirilmesi sebebi, kurulmuş/kurulacak olan atık bertaraf (Deponi) sahalarının ömrünü uzatmak, hiçbir büyük kirletici üretmeden yeşil enerjiye ulaşmak, biyogaz dışında çıkacak ürünlerin toprağa dönüşü sağlamak ( kompost ve sıvı gübre), biyogazdan farklı şekillerde kullanılabilecek olan enerji üretmek ,organik atıklardan yeşil ve ekonomik değerler yaratmaktır. Kısaca topraktan geleni toprağa göndermenin günümüz teknolojisi ile en kısa yolu Biyometanizasyon tesisleridir.

Biyometanizasyon tesislerinde kabul edilecek atıkların türlerine göre ön işlem ve çürütme sistemleri değişiklik göstermektedir. Bu güne kadar kurulmuş ve sonra kurulacak olan tesislerin genel ekipmanları şu şekilde sıralanabilir;
– Atık kabul ve besleme sistemi.
– Parçalama sistemi ( Organik atıkların biyolojik olarak aktivitelerin yükselmesi için yüzey alanı yükselmesi amacı ile partikül boyutlarının küçültülmesi).
– Atık ısıtma ( biyolojik çürümenin hızlanması için bakterilerin çalışma sıcaklıklarının ayarlanması), çürütücü sistem ( ıslak sistem organik atıkların sıvılaştırılması sonucu gerçekleşir , kuru sistem ise atıkların katı halde oksijensiz bir sistem içinde ısıtılarak çürümesini sağlamaktır.
– Susuzlaştırma sistemi ( Organik atığın sistem sonu çıkışında ihtiyaç duyulan sıvı yada katı halde sistemden çıkmasını sağlayan sistemdir.).
– Gaz temizleme ve iyileştirme sistemi ( gazın yanma kapasitesinin arttırılması için içinde bulunan nemin alınması, gazın kirletici bileşenlerden temizlenmesi ).
– Üretilen gazın enerjiye çevrilmesi ( Gaz motorlarında yakarak elektrik ve ısıl enerji elde edimi, gaz sıvılaştırma ile sıvı yakıt üretimi (CNG)).
Tesislerin dizaynında ana etkenler tesise beslenecek ürünün tipi, biyolojik ve fiziksel değerleridir. Bu değerler sonucu kullanılacak ekipmanlar ve çürütücü sistemi seçilebilir.
Organik İçerikli Katı Atıklardan (Yemek Atıkları, Sebze-Meyve Atıkları, Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ambalajlı Gıda Atıkları Gibi) Oksijensiz (Anaerobik) Ortamda Fermantasyon Yöntemi İle Biyogaz elde edilerek Elektrik enerjisine dönüştürülmesi işlemi Biyometanizasyon tesislerinde gerçekleşir.

biometanizasyon-tesisi