Naylon Film Ayıklama Tesisleri

Otomatik Naylon Film ayıklama tesisi, LDPE film geri dönüşümü yapan firmaların, işçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve kalite düzeyinin artırılması için tasarlanmış bir tesistir. Bununla beraber, tesisin ayrıştırma verimi sayesinde, hammadde alımlarında dahi büyük bir avantaj sağlamakta, maliyetleri düşürmektedir. Tesiste temel olarak, bir shredder (parçalama makinası) malzemeleri 300 mm den küçük hale getirir ve birbirine yapışık malzemeyi dağıtarak sonraki aşamalarda işlem yapılmasına olanak verir, parçalanan malzeme bir dozajlama konveyörü ile balistik seperatöre taşınır. Balistik seperatör malzemenin içerisinde bulunan toz, toprak gibi atıkların elenmesini sağlar ve malzemenin bir sonraki aşama için dağıtılmasını sağlar.
Bu tesislerde ayrıştırmanın düzgün yapılabilmesi için homojen malzeme dağılımı çok önem taşımaktadır. Balistik seperatörden optik seperatöre beslenen malzeme, optik seperatör vasıtasıyla ayrıştırılır. Genellikle ilk optik seperatörde LDPE olmayan malzeme üflenerek ayrıştırılır ve sistem dışına alınır. Kalan malzeme ikinci bir optik seperatöre beslenerek, malzeme giriş kompozisyonuna bağlı olarak, şeffaf üflenmek suretiyle iki kısma ayrılır, şeffaf LDPE ve renkli LDPE olarak.
Ancak bu son kısımda ihtiyaca göre çeşitli varyasyonlar yapılarak takip eden geri dönüşüm tesisinin ihtiyacına göre farklı tasarımlar yapılabilir.
LDPE film el ile ayrıştırması çok zor bir malzemedir, ortalama bir personel bir saatte yaklaşık 30 kg film ayırabilir. Dolayısıyla yüksek tonajlara ulaşabilmek için çok ciddi bir personel ihtiyacı doğar ve bu personelin malzemeyi tanıması zorunludur. Ancak otomatik tesiste, yüksek kapasitelere ve yüksek kalite seviyelerine, düşük personel sayıları ile erişebilmek mümkündür.

naylon film tesisi